คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มใช้ระบบMIS ใหม่ดังนี้ 

1.ระบบขอดำเนินจัดทำโครงการปีงบ2561 คลิ๊กที่นี่

**check list รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 

2.ระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ปีงบ 2561 คลิ๊กที่นี่ 

**check list  รายการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบ

                                                                                                                smileysmileysmileysmileyyesyes

(กรณีที่ระบบ MIS ยังขาดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตามรายการตรวจสอบเอกสาร สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จาก http://kuse.csc.ku.ac.th/page/content/74

                                                            แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561