คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอพัก

นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีหอพัก/บ้านเช่า ให้นิสิตเลือกในระหว่างศึกษา ดังนี้

 

  1. หอพักมหาวิทยาลัย : เป็นหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหอพักชายอินทนิล หอพักหญิงนนทรี และหอพักหญิงตาลฟ้า โดยแต่ละหอพักสามารถรองรับนิสิตได้ประมาณ 400 คน อาศัยห้องละ 4 – 5 คน ห้องน้ำรวม นิสิตที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 2,600 – 3,000 บาท/คน/ภาคเรียน (รายละเอียดเพิ่มเติม http://office.csc.ku.ac.th/dorm)
  2. หอพักเครือข่าย : เป็นหอพักเอกชนที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการรับนิสิต โดยแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง อาศัยห้องละ 2 คน อัตราค่าเช่าขึ้นอยู่กับหอพักและเครื่องอำนวยความสะดวก อัตราค่าเช่าประมาณ 15,000 – 20,000 บาท/ภาคเรียน (รายละเอียดเพิ่มเติม http://office.csc.ku.ac.th/dorm
  3. หอพักเอกชน : เป็นหอพักที่ตั้งอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย อัตราค่าเช่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดของห้องเช่า และเครื่องอำนวยความสะดวก มีทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายภาคเรียน สนนราคาตั้งแต่ 250 บาท/วัน หรือ 1,000 บาท/เดือน หรือ 7,500 บาท/ภาคเรียน มีให้เลือกจำนวนมาก