คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเข้าศึกษาต่อ

ผู้ที่สนใจประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโครงการต่าง ๆ สามารถคลิกเลือกสมัครได้ตามลิงค์ต่าง ๆ ดังนี้ 

หรือติดต่อประสานมายัง ผศ.พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1399-3024 หรือ นางสาวสุมารินทร์ จันปุย หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4028-0209