คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 59/5 หมู่ 1 ถนน วปรอ. 366
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0-4272-5033
โทรสาร 0-4272-5034
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1541

Faculty of Science and Engineering

Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
59/5 Moo1 Chiangkrua Muang Sakon Nakhon 47000. THAILAND,
Telephone: 66-04-272-5033
Facsimile: 66-04-272-5034