คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งมอบ​ Mask​ fitter​ ​และ model​ ปากแหว่งเพดาน​โหว่​ ให้แก่โรงพยาบาล​ศูนย์สกลนคร​

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย อ.รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต พร้อมทีมงาน

ส่งมอบอุปกรณ์​กระชับหน้ากาก​ Mask​ fitter​ ​ 200​ ชิ้น และ model​ ปากแหว่งเพดาน​โหว่​ ให้แก่โรงพยาบาล​ศูนย์สกลนคร​

โดยมีนายแพทย์พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคตต่อไป

 

หมายเหตุ

อุปกรณ์​กระชับหน้ากาก​ Mask​ fitter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมครอบหน้ากากอนามัยที่จะทำให้หน้ากากอนามัยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น​ ลดการรั่วไหล​ และทำให้หายใจ​ได้สะดวกมากขึ้นเทียบกับการใช้งาน​หน้ากาก​อนามัย​ N95 ซึ่งชิ้นงานมีการคำนวณตามค่าเฉลี่ยกระดูกใบหน้าของมนุษย์หลายประเภทด้วยกัน

 

คณะฯ ยินดี​เป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง​มหาวิทยาลัย​และ​โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร​