คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าพบผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร เพื่อหารือโครงการ และส่งมอบ KUSE Face Shield

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.อาทิตย์ แสงงาม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต พร้อมทีมงาน

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พร้อมด้วย นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อพูดคุย หารือร่วมกัน และรับนโยบายในหลายประเด็น ซึ่งท่านผู้ว่าราชการฯ และท่านนายแพทย์ฯ ได้ให้นโยบาย เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ พัฒนาและนำร่องดำเนินการคิดค้นแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิเช่น แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นในการติดตามเฝ้าระวังการเดินทางของกลุ่มเสี่ยง โดยให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ประสานและร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ซึ่งทางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับดำเนินการต่อไป

และพร้อมกันนี้ คณะฯ ยังได้ส่งมอบ KUSE Face Shield หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า จำนวน 45 ชิ้น พร้อมแผ่นใสเพื่อเปลี่ยนสำรองอีกจำนวน 80 แผ่น ในการป้องกัน ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering