คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ศูนย์สกลนคร 14 เม.ย.2563

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน

ได้ส่งมอบ KUSE Face Shield หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จำนวน 30 ชิ้น เพื่อป้องกัน ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย

โดยมี นายแพทย์สุพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการหารือความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งได้รับโจทย์ในการคิดค้นวิธีการและแนวทางในการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ ได้แก่ การจัดหามาตรการและวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคณะฯ จักดำเนินการในลำดับต่อไป

หมายเหตุ
ขอบคุณอ.รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต พร้อมทีมงาน ผู้ออกแบบและพัฒนา KUSE Face Shield และผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่าน ... เราจะสู้ไปด้วยกัน ยังมีต่ออีกหลายโครงการ โปรดติดตามตอนต่อไปครับผม ...

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering