คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUSE ผลิตเจลแอลกอฮอล์ส่งมอบ จ.สกลนคร

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล และ ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์

ตามที่ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ ให้ทางจังหวัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดสกลนคร อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 30,000 ลิตร ดังนี้

1. เทศบาลนครสกลนคร จำนวน 3,000 ลิตร โดยส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 จำนวน 2,000 ลิตร ในวันนี้ เวลา 15.00 น.

2. อบจ.สกลนคร จำนวน 27,000 ลิตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

 

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering