คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUSE จิตอาสา ผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และให้งบประมาณเพื่อผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ภายใน และบริการชุมชน

โดยมีทีมผลิตจิตอาสา นำทีมโดย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการผลิต บรรจุ นำไปมอบให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในวิทยาเขตฯ (ทุกส่วนงาน ทุกอาคาร) และภายนอกวิทยาเขตฯ

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ เราทุกคนจะต้องช่วยกัน และเราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ ซึ่งทีมเคมีประยุกต์ ร่วมแรงผลิตและบรรจุเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมการทําความสะอาดมือสำหรับใช้ในกรณีไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ช่วยลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรคที่มือไปสัมผัสโดนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายและนำไปสู่การเกิดโรคได้ในภายหลัง ลดความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 (COVID-19) ทั้งยังเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรคต่างๆ และป้องกันไม่ใช้เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

รายนามหน่วยงานภายนอกวิทยาเขตฯ ที่เราได้ส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์

ภายในจังหวัดสกลนคร

1.ศูนย์เด็กเล็กคำสะอาดนาอ้อย 2.ศูนย์ผู้สูงอายุ 3.เทศบาลนครสกลนคร 4.สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 5.บริษัท ทีโอที จำกัด 6.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 7.โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 8.กศน.สกลนคร 9.โรงเรียนเทศบาล 4 (อบรมให้ความรู้ในการทำเจล) 10.กศน.นิคมน้ำอูน

ภายนอกจังหวัดสกลนคร

1.รพ.จังหวัดร้อยเอ็ด 2.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม 3.โรงเรียนนาหว้าพิทยาสรรค์ จ.นครพนม

 


 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering