คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUSE จิตอาสา ร่วมแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนคร

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 - 19.00 น. 

ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยบุคลากร นิสิตเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ร่วมแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมการทําความสะอาดมือสำหรับใช้ในกรณีไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ช่วยลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรคที่มือไปสัมผัสโดนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายและนำไปสู่การเกิดโรคได้ในภายหลัง ลดความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 (COVID-19) ทั้งยังเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรคต่างๆ และป้องกันไม่ใช้เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB Applied Chemistry (KasetsartUniversity)

ทั้งนี้ คณะฯ ขอขอบคุณอย่างยิ่งในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่และความร่วมมือด้วยดีจาก โรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนคร ค่ะ

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering