คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ "ดงตาลประสานพลัง"

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก

เข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ "ดงตาลประสานพลัง"

โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มก. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.สกลนคร และวิทยาลัยการชลประทาน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering