คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ก.พ.2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ และวิทยาเขตฯ ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตฯ

ร่วมต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร

ในการเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาเขตฯ พร้อมติดตามและรับฟังปัญหาในการดำเนินงาน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการขยายตัวทางกายภาพและแผนการบริหารจัดการพื้นที่ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

 

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. KU CSC

https://www.facebook.com/pg/PRKUCSC/photos/?tab=album&album_id=3944876972220568