คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

THAI OBAYASHI WINTER CAMP 2019 รอบที่ 1

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งนิสิตของคณะฯ

เข้าร่วมกิจกรรม THAI OBAYASHI WINTER CAMP 2019 รอบที่ 1

ในระหว่างวันพุธที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ จากนั้นจะเดินทางไปทำกิจกรรมที่THAI OBAYASHI TRAINING CENTER จ.ชลบุรี และจะกลับมาที่สำนักงานใหญ่ในวันสุดท้าย (โดยบริษัทเป็นผู้จัดการโครงการทั้งหมด)

ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสในนิสิต-นักศึกษาที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเรียนรู้โลกของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง THAI OBAYASHI WINTER CAMP 2019 จะได้ทำความรู้จักกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ได้เรียนรู้ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ได้ทดลองทำ Workshop งานฝ้า และระบบเหนือฝ้า ได้เข้าไซต์งานก่อสร้างเห็นหน้างานจริง ถามตอบกับผู้รู้ เรียกได้ว่าครบรสทุกแง่มุมของการทำงาน

โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล) สถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีสุดท้าย ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering