คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (3 มิถุนายน)

ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (3 มิถุนายน)

ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เวลา 6.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม

กิจกรรมที่ 2 เวลา 8.30 น. พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ โถงด้านหน้าห้องระพีสาคริก อาคาร 9

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมากมาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนิสิตของวิทยาเขตฯ ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรม จาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. KU CSC

https://www.facebook.com/pg/PRKUCSC/photos/?tab=album&album_id=3192916580749948&ref=page_internal