คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

โดยมี ดร.วัชรพงษ์ อินทวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน