คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง ใน “กีฬาดงตาลเกมส์พฤกษศาสตร์”

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมบุคลากรและนิสิต

เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาดงตาลเกมส์พฤกษศาสตร์”

ในระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งเป็นโครงการนำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละวิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี โดยสถานที่ในการจัดกิจกรรมจะหมุนเวียนกันทั้ง 4 วิทยาเขต ซึ่งในปี 2562 นี้ เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมคือ วิทยาเขตศรีราชา

โดยนิสิตวิศวกรรมศาสตร์สกลนคร ได้รับ 8 เหรียญทอง (อันดับที่ 1) และ 3 เหรียญทองแดง (อันดับที่ 3) ดังนี้ 1.ฟุตบอล อันดับที่ 1

2.ฟุตซอล อันดับที่ 3

4.บาสชาย อันดับที่ 1

5.บาสหญิง อันดับที่ 3

6.วอลเล่ย์บอลชาย อันดับที่ 1

7.วอลเล่ย์บอลหญิง อันดับที่ 1

8.เปตองชาย อันดับที่ 1

9.เปตองหญิง อันดับที่ 1

10.เปตองคู่ผสม อันดับที่ 1

11.ตระกร้อ อันดับที่ 1

12.แชร์บอลหญิง อันดับที่ 3

ทั้งนี้ ในปีหน้า 2563 วิศกรรมศาสตร์สกลนคร จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ หมายเหตุ :- กีฬาเป็นกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว มหาวิทยาลัยเกษตรได้มีประเพณีในการจัดโครงการ “กีฬาดงตาลเกมส์พฤกษศาสตร์” ขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดีและเป็นกิจกรรมที่นิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต