คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมพิธีวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา และนิสิตของคณะฯ

เข้าร่วมพิธีวันจักรี ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร