คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รดน้ำขอพรคณบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมกันร่วมรดน้ำขอพรคณบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร KUSE ทุกท่าน