คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 ณ พุทธสถานอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม

กิจกรรมที่ 1 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน เวลา 06.45 น. โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

กิจกรรมที่ 2 รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 09.45 น. - 12.00 น.