คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับมอบ เครื่องยนต์ CB650 และล้อแม็ก จาก บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

อ.อาทิตย์ แสงงาม และ นายจีรวัฒน์ อรรถเศรษฐ วิศวกรเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นตัวแทนคณะฯ รับมอบ เครื่องยนต์ CB650 ครบชุด จำนวน 1 ชุด และล้อแม็ก จำนวน 4 ล้อ จาก บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน TSAE STUDENT FORMULA ในเดือนมกราคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 ณ บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ล้อแม็ก จำนวน 4 ล้อ) และ บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เครื่องยนต์ครบชุด)