คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บันทึกเทปผลงานนิสิต เพื่่อออกอากาศ ช่อง 9 MCOT Family ช่อง 14

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลงานของนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ได้แก่ ชื่อผลงาน รถขนวัสดุในฟาร์มขนาดเล็กที่ใช้ 3 เชื้อเพลิง ได้รับรางวัลผลงานระดับเหรียญทองแดง โดย นายสมพร ปาวะรี นายชัยทวี ศรีสุราช นายพิศุทธ์ ผาสุข นายเจษฎา พ่อธานี นายณัฐดนัย พงษ์ไพบูลย์ นายอนุสรณ์ ภิรมย์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง อาจารย์ ดร.อมลิน ต้องกระโทก

จากการนำเสนอผลงาน ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บันทึกเทป โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผลิตรายการ โครงการ Catch Asia Media Network โดยสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น (Mitsubishi Research Institute MRI) ในชื่อรายการ "Tech Talk" 

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 - 21.30 น. ทาง MCOT Family ช่อง 14 ซึ่งนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และพลังงานสะอาด จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน