คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตโยธาได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคอนกรีตสีเขียว ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร