คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณบดีได้รับรางวัลคุณความดี “รางวัลคนดีศรีอีสานปีที่ 38”

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดียิ่งกับ

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในโอกาสได้รับคุณความดี “รางวัลคนดีศรีอีสานปีที่ 38” โดยเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2562 "ดอกลำดวนบานในม่านแดด 38 ปี คนดีศรีอีสานยังงดงาม"

รับโล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นองค์กรแห่งอุดมการณ์ ไม่มุ่งหวังหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ได้ร่วมกับสมาคมความดีงามจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายความดีงามภาคอีสาน เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสาน เครือข่ายคนรักมหาสารคาม เครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยภาคอีสาน เครือข่ายศิลปินถิ่นอีสาน เครือข่ายคนรักโคราช เครือข่ายคนรักนครพนม ซึ่งจัดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 38 ปี (ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมคนดีที่อุทิศตนเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีกำลังใจในการทำความดี มีจุดยืนในสังคมอย่างมีเกียรติ เป็นการเพาะหวานเมล็ดพันธุ์ความดีให้งอกเงยเป็นต้นกล้าที่งดงามของอนาคต แผ่นดินและประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน โดยกิจกรรมนี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานมาอย่างยาวนาน