คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จ.อุดรธานี

ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา และ ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมและดูงาน ณ วิทยาเขตฯ

ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2561

 

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. https://www.facebook.com/756067661101531/photos/?tab=album&album_id=2739203149454629