คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชาววว. จิตอาสา มอบน้ำดื่ม KUSE เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากไฟไหม้

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นตัวแทนคณะฯ มอบน้ำดื่ม KUSE จำนวน 30 แพ็ค เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้านของ นางพรพิศ นาโควงค์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 11 ม.13 บ.นาคอย ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม ประมาณเวลา 16.00 น. เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 (สาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งมีความเสียหายเกือบทั้งหลัง)

 

ที่มา https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514921705664439&id=100014398424611