คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมอบรมการทำครีมลดฝ้าหน้าขาวและสบู่จากสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดร.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ และ คุณกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

จัดกิจกรรมอบรมการทำครีมลดฝ้าหน้าขาวและสบู่จากสมุนไพร

(หนึ่งในกิจกรรมของงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ประจำปี 2561)

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 6-204 อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์ประเภทหน้าขาวใส ลดฝ้า กระ รอยด่างดำ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำเองเป็น

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเข้าใจรสยาและการใช้สมุนไพรสำหรับการดูแลปัญหา ฝ้า กระ รอยด่างดำ ใบหน้าหมองคล้ำ เพื่อที่จะนำไปตั้งสูตรและพัฒนาด้วยตนเองได้

เข้าใจการปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อครีมด้วยตนเองอย่างง่าย องค์ประกอบพื้นฐานในการทำเครื่องสำอางและการตรวจวัดค่า pH รวมถึงการปรับค่า pH เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย

เข้าใจวิธีการสกัดสารสำคัญในพืชสมุนไพรและการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างไรถึงจะเห็นผล เรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละตัวและเปอร์เซ็นการใช้ที่ได้ผล

ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลตนเอง หรือสามารถผลิตและจำหน่ายเป็นอาชีพได้โดยการจดแจ้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีสารควบคุมที่เป็นอันตรายได้อีกด้วย