คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมทำบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 7.00 - 11.00 น.

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

เพื่อร่วมสร้างณาปนสถาน (เมรุ) และศาลาวัด (ขนาดเล็ก) ณ วัดกลางวิทยา ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร