คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ดร.สมควร โพธารินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ หมู่บ้านโนนศาลา ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ในโอกาสได้รับ รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย

เจ้าของผลงาน

1.ดร.สมควร โพธารินทร์

2.นายรามินทร์ ศรีโยทะ

3.นายอำพร วงษ์ยะมะ

ร่วมกับ หมู่บ้านโนนศาลา ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ในการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 (รองชิงชนะเลิศ) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนงานต่อเนื่อง (ปี 2561) และ มอบรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ และ งานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร และศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

ที่มา FB โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย บ้านโนนศาลา https://www.facebook.com/โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย-บ้านโนนศาลา-105802050142756/