คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดียิ่งกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ประจำปี พ.ศ.2561

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยนางสาวสุริฉาย จันทรา บัณฑิตหลักสูตรเคมีประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนบัณฑิต นำกล่าวคำปฏิญาณตน และถวายมาลัยกรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร