คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับมอบเครื่องยนต์ HONDA เพื่อใช้แข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นตัวแทนคณะฯ รับมอบเครื่องยนต์ HONDA WAVE 100i จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท จากบริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยมี คุณรัชนก เนืองทอง ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายการตลาด (สาขา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร) นำทีมเข้ามอบเครื่องยนต์ดังกล่าว ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เพื่อให้นิสิตของคณะฯ ใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ของคณะฯ ต่อไป เป็นการเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านวิศวกรรมยานยนต์ในประเทศ ตามกิจกรรมของการแข่งขันรถฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21 ประจำปี 2561 Honda Eco Mileage Challenge

 

*** การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge คือ การแข่งขันบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์ คิดค้น ทดสอบ ทดลอง พร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ด้วยแนวความคิดที่ว่า “พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งมีค่า และ นับวันมีแต่จะหมดไป” ดังนั้น ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ยานยนต์ ที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถชะลอการหมดไปของเชื้อเพลิงบนโลกได้มากเท่านั้น รวมทั้งยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง