คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดียิ่งกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ประจำปี พ.ศ.2561

โดยมีกิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

ทั้งนี้ กิจกรรมซ้อมใหญ่  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561

โดยนางสาวสุริฉาย จันทรา บัณฑิตหลักสูตรเคมีประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนบัณฑิต นำกล่าวคำปฏิญาณตน และถวายมาลัยกรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561