คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดียิ่งกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ประจำปี พ.ศ.2561 

โดยมีกิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ทั้งนี้ กิจกรรมซ้อมใหญ่ ณ วิทยาเขตบางเขน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.25561 และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตบางเขน ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561