คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

ณ อาคารหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

โดยมี ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธี

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ยังส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน โดยมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน การแข่งขันทักษะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันสะพานไม้จำลอง การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ นอกจากนั้นภายในงานยังมีนิทรรศการอีกมากมายซึ่งมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานประมาณ 1,000 คน