คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 และ 5

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. https://www.facebook.com/pg/PRKUCSC/photos/?tab=album&album_id=2311992308842384