คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC CAMP ปี 2561

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับและเตรียมความพร้อมแก่ว่าที่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาต่างๆ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้กับนิสิตใหม่ เพื่อเพิ่มอัตราการจบการศึกษาและรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิต เพื่อปรับทัศนคติในการเรียนให้กับนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่มีความพร้อมที่จะเรียนและมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. https://www.facebook.com/pg/PRKUCSC/photos/?tab=album&album_id=2309070649134550