คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ครั้งที่ 1

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมโครงการผู้บริหารและคณาจารย์ มก.ฉกส พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยกองบริหารวิชาการและนิสิต ในวันอาทิตย์ที่่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบายด้านการดูแลนิสิตของวิทยาเขตและสวัสดิการต่างๆ เช่น นโยบายด้านวิชาการ การพัฒนานิสิต บริการและสวัสดิการด้านต่างๆ

นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต ผู้อำนวยการกองบริการกลาง คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามผู้ปกครองนิสิตใหม่ ซึ่งปีนี้ผู้ปกครองเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. https://www.facebook.com/pg/PRKUCSC/photos/?tab=album&album_id=2306471056061176