คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตเก่าร่วมโครงการ รวมพลังศิษย์เก่าร่วมพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตเก่าร่วมโครงการ รวมพลังศิษย์เก่าร่วมพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

 

ตัวอย่างเสื้อโครงการ

*** สั่งจองได้ที่ ผู้ประสานงานของแต่ล่ะภาควิชา ตามรายชื่อด้านล่างได้เลยครับ

ราคาตัวล่ะ 450 บาท ส่งฟรีแบบลงทะเบียน

***มีจำนวนจำกัด***
สั่งจองเสื้อ คลิกที่นี่

ผู้ประสานงานแต่ล่ะภาควิชา

 1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  นายอรัญ ประกอบสัญท์(รัน)
  Tel 081-6832693
  E-mail : aran.prak@gmail.com
 2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  นายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ (โด่ง)
  Tel. 081-7173920
  e-mail : jirawat.at@ku.th
  ( KU64 , mme5 )
 3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  นางสาวพัชรา วงค์ทอง (ฟ้า)
  Tel : 090-8147662
  อีเมลล์ : Patchara.wong@ku.th
  ((ku72,cee13))
 4. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  นายวีรชาติ อักษรศักดิ์ (แป๊กกี้)
  Tel. 087-8580519
  e-mail : weerachart.a@ku.th
  ( KU64 , IT1 )
 5. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  นางสาวณัฐิกา ธนูทอง (ปาล์ม)
  Tel. 080-5539359
  E-mail : Nattika.T@ku.th
 6. ผู้ประสานงานโครงการ
  นางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง (นิจ) ku62 
  Tel. 06-1939058 
  LineID : twisty_me
  E-mail : siriluk.pan@ku.th

 


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019