คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร

buddha

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

ร่วมทำบุญ ตักบาตร

ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม

ใน วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

มีซุ้มอาหารเช้าบริการ

อิ่มบุญ อิ่มท้อง ก่อนไปสอบ