คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ

admin-ajax

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านสูงวัยและผู้สูงอายุครั้งที่ 3 ในเรื่อง ASEAN Active Ageing Conference 2015  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชากรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาและวิชาชีพต่างๆได้แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ในด้านสูงวัยและผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ตระหนักและพร้อมเพื่อการวิจัยและการพัฒนางานในด้านสูงวัยและผู้สูงอายุตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รับความรู้ความเข้าใจด้านสูงวัยและสูงอายุ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารภูิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ หรือ www.ageing.md.chula.ac.th

ประชุมวิชาการผู้สูงวัย