คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ KUSE Startup Bootcamp 2018: Internet of Things & Big Data

โครงการ KUSE Startup Bootcamp 2018: Internet of Things & Big Data

เป็นกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนิสิตในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ทางด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและบิ๊กดาต้า ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV5cu987kcsK-15a9xnaQTi_u1-dPSLFYremdfRb9ib3vQbQ/viewform

และร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท จากการเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ "IoT Startup for Smart City"

แบ่งสาขาการประกวดเป็น 5 สาขา 
1) เกษตรและอาหาร (AgriTech / Food Startup)
2) การแพทย์และสาธารณสุข (MedTech/ Health Tech)
3) การท่องเที่ยว (TravelTech) 
4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (IndustryTech)
5) ไลฟ์สไตล์ (LifeStyle)
ยกตัวอย่างข้อเสนอเช่น พัฒนาระบบ smart lighting ทั่วทั้งเมือง พร้อมแนะนำบริการขนส่งของรถประจำทาง ซึ่งจัดอยู่ในสาขา ไลฟ์สไตล์ (LifeStyle)

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกคัดเลือกเข้าร่วม Startup Thailand League

* ผู้ส่งผลงานต้องเตรียมรายละเอียดข้อเสนอผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปภาพเท่านั้น โดยกรอกข้อมูล Online และ Upload file ข้อเสนอ ผ่าน link ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf_0MTCL8CuEoCKiLDibor8s6G1oCfTntzUWcmto3Zk8KYRQ/viewform