คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญประชุมระดมสมอง “วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”

ขอเชิญประชุมระดมสมอง “วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” เพื่อเป็นการวิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการวางกลยุทธิ์การวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  หากสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมส่งกลับ วช.ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

การประชุมระดมสมอง