คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. 58 ณ เมืองเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยน  ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 20 เมษายน 2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย