คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล (Introduction to Big Data and Data Mining)"

ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ
"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล (Introduction to Big Data and Data Mining)"
วิทยากร: อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ในวันที่ 12 กันยายน 2560
เวลา 16.00-18.00 ณ ห้องสว่างแดนดิน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.นิตยา เมืองนาค 089-701-6350
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeli8SQqJxDztIqo5aEuPl0XrUlCIZObqHU2bBhTGqSrLP13g/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true