คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง)"

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling
เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์
RapidMiner Studio 7 และ R
(ขั้นปานกลางและสูง)"
วิทยากร: อ.ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ในวันที่ 13-15 กันยายน 2560
เวลา 09.00-16.30 ณ ห้อง 7-114/2
รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
(ฟรีค่าลงทะเบียน แต่ผู้เข้าอบรมต้องจ่ายค่าหนังสือประกอบการอบรม 400 บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.นิตยา เมืองนาค 089-701-6350
อ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น
อ.ฐิติพร การสูงเนิน
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepr4NixepQBt-hR4eeg0dsuv4J0S_xkrw1BglMkz1GiMKLrg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019