คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6

banner_trainingPreparePaper6-2558

ขอเชิญร่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมไฟลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเท่านั้น  หมดเขตส่งรายชื่อภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อบรมการจัดเตรียมตค้นฉบับผลงานวิจัย