คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ

 

"Let's Study in Taiwan"

โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากประเทศไต้หวัน

Prof.Wu-Yuin Hwang
National Central University

 

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

พิเศษ!!!

เฉพาะผู้เข้าร่วมงานสัมนา​  "Let's Study in Taiwan" จะได้รับสิทธิพิเศษ​การแนะนำศึกษาต่อหรือทำวิจัยที่ใต้หวัน​เป็นรายบุคคล​

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ อ.จักรนรินทร์ คงเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โทร.081-975-7856