คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ระบบให้น้ำพร้อมปุ๋ยในโรงเรือนและการแปรรูปสมุนไพรไทย

ระบบให้น้ำพร้อมปุ๋ยในโรงเรือนและการแปรรูปสมุนไพรไทย

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บ้านโนนศาลา หมู่ 12 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ระดับ ม.ต้น ปี 2562

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ระดับ ม.ต้น ปี 2562

วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการ International Corporative Camp (ICE Camp 2019)

โครงการ International Corporative Camp (ICE Camp 2019)

ร่วมด้วยนิสิตจาก National Central University ,Taiwan ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม KU SMTE camp 2019

โครงการค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม KU SMTE camp 2019

วันอังคารที่ 16 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๙ น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2562

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เยือน NARO ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

เยือน NARO ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 3 ถึงวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ค่ายทะลุฟ้านนทรีอีสาน ปี 2562

ค่ายทะลุฟ้านนทรีอีสาน ปี 2562

โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 9 ถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ค่ายวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ปี 2562

ค่ายวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ปี 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร