คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

KUSE Internship 2019

KUSE Internship 2019

การนำเสนอผลการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการอบรมการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ

โครงการอบรมการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กิจกรรมการอบรม

กิจกรรมการอบรม "หลักสูตรการจัดทำระบบ ISO 14001:2015"

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวิชชา พิชัยณรงค์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้มอบทุนการศึกษาเข้าร่วมงานวันสถาปนาและพบปะนิสิตทุน

ผู้มอบทุนการศึกษาเข้าร่วมงานวันสถาปนาและพบปะนิสิตทุน

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 วันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๙.๓๐ น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๙) 

Ugo Town, Akita Prefecfecture, Japan and KU-CSC Cultural Exchange Program

Ugo Town, Akita Prefecfecture, Japan and KU-CSC Cultural Exchange Program

วันอาทิตย์ที่ 4 ถึงวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร

พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

โครงการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"