คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านและยินดีต้อนรับว่าที่บัณฑิต KU75 สู่รั้วนนทรีอีสานอีกครั้ง 

นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ในระดับดีเด่น

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2562

นิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ Tamkang University (TKU) 

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 ณ National Central University (NCU) 

ผศ.ดร.สมควร ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.สมควร ได้รับรางวัล "นักปฏิบัติงานเมืองน่าอยู่ดีเด่น"

ในงาน "เครือข่ายแห่งคนดี 16 ปี ยังก้าวเดิน" การประชุมวิชาการเชิดชูความดีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก Panasonic

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก Panasonic

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ในงาน Panasonic Engineering Internship Program 2019 “Certificate Ceremony” 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตชั้นปีที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตชั้นปีที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล 

โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์และแนะแนว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์และแนะแนว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

พิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 

นิสิตสหกิจศึกษา ณ NCU ไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

นิสิตสหกิจศึกษา ณ NCU ไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

ณ College of EECS, National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562