คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

การอบรมเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

การอบรมเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

วันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมรับรอง Prof. S.N.Panda, Ph.D. และ Dr.Rajesh Kaushal

กิจกรรมรับรอง Prof. S.N.Panda, Ph.D. และ Dr.Rajesh Kaushal

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก CHITKARA University ประเทศอินเดีย ในการเดินทางมาประชุมหารือด้านการวิจัยและเยี่ยมชมดูงาน วันอังคารที่ 26 ถึงวันพฤห

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดย ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รับฟังการชี้แจงรายละเอียด และหลักเกณฑ์ การสนับสนุนโครงการ IRTC

รับฟังการชี้แจงรายละเอียด และหลักเกณฑ์ การสนับสนุนโครงการ IRTC

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท Siemens Thailand

ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท Siemens Thailand

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ บริษัท Siemens Thailand (Charn Issara Tower II) กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการ Science for kids

โครงการ Science for kids

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560

อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560

งานมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

นิสิตเคมีประยุกต์ได้รับรางวัล photo contest : popular vote

นิสิตเคมีประยุกต์ได้รับรางวัล photo contest : popular vote

งานแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 5 : AOAC contest 2019 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ณ กรุงเทพมหานคร

พิธีซ้อมใหญ่ รับปริญญาบัตร พ.ศ.2562

พิธีซ้อมใหญ่ รับปริญญาบัตร พ.ศ.2562

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว

วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร